Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị xã Hồng Lĩnh 201 2272 2135 0 100.00% 78 0 108 152
UBND Phường Bắc Hồng 0 2503 2503 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Phường Đậu Liêu 0 1697 1685 0 100.00% 0 0 0 12
UBND Phường Đức Thuận 5 1667 1666 0 100.00% 0 0 0 6
UBND Phường Nam Hồng 0 3892 3868 0 100.00% 0 0 0 24
UBND Phường Trung Lương 2 2496 2473 0 100.00% 2 0 0 23
UBND Xã Thuận Lộc 0 1401 1401 0 100.00% 0 0 0 0
-- Tổng -- 208 15928 15731 0 100.00% 80 0 108 217